Markalar?m?z

1 of
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Waldorf Astoria Hotels & Resorts web sitesini ziyaret edin

Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Unutulmaz? Ya?ay?n.

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, dünyan?n d?rt bir yan?ndaki simge haline gelmi? yerlerde ola?anüstü mekanlar?n kültürünü ve tarihini yans?t?r. Waldorf Astoria, zengin ve ?zgün miras?n? zinde ve modern bir ifadeyle yans?tarak, misafirlerine ola?anüstü bir ?evre ve alg?s? a??k gezginlere unutulmaz deneyimler ya?atan Ger?ek Waldorf Hizmetleriyle ki?iye ?zel ilgi sunar.

 • 32OTEL VE TAT?L K?Yü
 • 14üLKE VE B?LGE

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Conrad Hotels & Resorts web sitesini ziyaret edin

Conrad Hotels & Resorts

Asla yaln?zca konaklamay?n. ?lham al?n.

Ak?ll? lüks, Conrad Hotels & Resorts’un yapt??? her ?eyin ?zünü olu?turur. Misafirlerimize yolculuklar? boyunca s?n?rs?z ba?lant?lar, sezgisel hizmetler ve ilham veren deneyimler dünyas?na eri?im imkan? sunuyoruz. Biz hayat, i? dünyas? ve keyfin mükemmel ?ekilde bir araya geldi?i yeni nesil ak?ll? lüks gezginlerin var?? noktas?y?z.

 • 35oteller ve tatil k?yleri
 • 22üLKE VE B?LGE

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Canopy by Hilton websitesini ziyaret edin

Canopy by Hilton

Tamamen Size Ait

Canopy by Hilton, enerji dolu ve rahat bir deneyim i?in misafir odakl? hizmet anlay??? ve ?zenle se?ilmi? yerel olanaklar? ile “güzel bir konaklama” imkan? sunan bir otel markas?d?r.

 • 9oteller ve tatil k?yleri
 • 4ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Visit the Signia website

Signia Hilton

Signia Hilton, ?ok reva?taki kent ve sayfiye destinasyonlar?ndaki üstün kalitede otellerden olu?an yeni bir portf?ydür. Her bir Signia Hilton oteli; birinci s?n?f tasar?m, en yeni teknoloji, ?zgün yiyecek ve i?ecek deneyimleri ve üstün kalitede zindelik hizmetlerinin e?lik etti?i, benzeri g?rülmemi?, dinamik toplant? ve etkinlik sunumlar? bar?nd?r?r. Ve tabii ki tüm bunlar Hilton ad?yla ve ?dül kazanm?? Hilton Honors program?yla desteklenmektedir.


D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Hilton Hotels & Resorts web sitesini ziyaret edin

Hilton Hotels & Resorts

Yakla??k bir as?rd?r Hilton Hotels & Resorts dünyan?n her yerinden gezginleri a??rlamaktan gurur duyuyor. Alt? k?tada 575’ten fazla otelle Hilton Hotels & Resorts ola?anüstü seyahat deneyimi i?in dayanak te?kil ediyor ve kap?s?ndan ad?m atan her misafire de?er veriyor.

Sekt?rün en tan?nan markas? olan Hilton, “otel” kelimesiyle ayn? anlama geliyor. A??l?? t?renlerinden Hollywood ?dül galalar?na, i? etkinliklerinden unutulmaz günlere kadar Hilton, dünyan?n tarih yazd???, anla?malar?n yap?ld???, ?zel günlerin kutland??? ve her?eyden uzakla??p ka?abilece?iniz bir yerdir. Hilton’un hakim markas? olan Hilton Hotels & Resorts misafirlerin?de?i?en ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in yeni ürün inovasyonlar? ve hizmetler sunarak konukseverli?in standartlar?n? belirlemeye devam ediyor.

 • 585oteller ve tatil k?yleri
 • 93ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Curio Collection by Hilton websitesini ziyaret edin

Curio Collection by Hilton

?lgilenen Ki?iler i?in

Curio, tek ortak ?zellikleri ola?anüstü bir ?zgünlü?e sahip olmak olan ba??ms?z ve mükemmel bir oteller koleksiyonudur. Yerel zenginlikleri ke?fetmek isteyen hevesli gezginlere hitap eden her bir otel, farkl? karakter ve ki?ili?i i?in ?zel olarak se?ilmi?tir.

 • 74oteller ve tatil k?yleri
 • 22ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün DoubleTree by Hilton? web sitesini ziyaret edin

DoubleTree by Hilton?

Konaklamak i?in gelin ve seyahat etmenin ne kadar güzel oldu?unu g?rün.

Bir DoubleTree by Hilton? otelinde konaklad???n?zda farkl? bir deneyim ya?ars?n?z. Konuklar?m?z? ?nemsedi?imizi g?stermek i?in yapt???m?z kü?ük dokunu?lar muhtemelen bu fark? getirmektedir. ?nce dü?ünülmü? detaylar ve güler yüzlü hizmetten, damla ?ikolatal? s?cac?k kurabiye ile kar??lamaya kadar; daha en ba??ndan konaklaman?z s?ras?nda rahat etmeniz i?in ihtiyac?n?z olan tüm olanaklar? sa?lamak i?in buraday?z. Otellerimizde konaklayarak ya?ad???n?z incelik duygusu, otelden ayr?ld?ktan sonra uzunca bir süre sizinle birlikte kal?r ki bunun ba?ka türlü olmas?n? da istemeyiz.

 • 567oteller ve tatil k?yleri
 • 47ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Tapestry Collection by Hilton web sitesini ziyaret edin

Tapestry Collection by Hilton

Kendi hikayenizi tasarlay?n

Tapestry Collection, kendi hikayelerini yazma konusundaki ba?l?l?klar? nedeniyle se?ilen ?zgün otelleri bir araya getiren, ayn? deneyimi ikinci kez ya?amay? asla istemeyen gezginlere y?nelik bir koleksiyondur.

 • 23oteller ve tatil k?yleri

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Embassy Suites by Hilton? web sitesini ziyaret edin

Embassy Suites by Hilton?

Konaklamak i?in daha ?ok neden.

Embassy Suites by Hilton? olarak gezginlerin ihtiya?lar?n? tahmin ediyor ve onlar?n en ?nemli ihtiya?lar?n? kar??l?yoruz. Misafirlerimizin tümü, iki odal? süit, her sabah sipari?e g?re haz?rlanan ücretsiz kahvalt? ve her gece iki saat boyunca sunulan ücretsiz i?ecekler* ve at??t?rmal?klar ile a??rlanmaktad?rlar. Sizi, 200’ün üzerindeki e?siz mekanda misafir etmekten keyif al?yoruz, bu yüzden bizimle konaklayarak Embassy Suites’in sundu?u her ?eyin tad?n? ??kar?n.

Hukuk: *Devlet hukukuna ve yerel kanunlara tabidir. Yasal olarak i?ki i?ilmesine izin verilen ya?ta olunmal?d?r.

 • 253oteller ve tatil k?yleri
 • 5ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Hilton Garden Inn? web sitesini ziyaret edin

Hilton Garden Inn?

Garden’a Ho? Geldiniz

?düllü ve üst s?n?f, ancak uygun fiyatl? bir otel markas? olan Hilton Garden Inn? gezginlerin seyahat ederken ke?if yapmalar?na ve ba?lant?lar?n? sürdürmelerine imkan tan?r. Dünya ?ap?nda 686’den fazla tesis, davetkar sosyal alanlar? ve lüks ikramlarla ?ok daha uygun fiyatlara harika konaklama deneyimleri ya?ayaca??n?z? garanti ediyoruz. Hilton Garden Inn’de, sizin memnun olman?z? sa?lamak i?in ne gerekiyorsa yapmay?, aksi halde sizden ücret almamay? taahhüt ediyoruz. Bize güvenebilirsiniz. GARANT?L??.

 • 841oteller ve tatil k?yleri
 • 45ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Hampton by Hilton? web sitesini ziyaret edin

Hampton by Hilton?

Hampton by Hilton? sekt?rün ?nde gelen üst-orta s?n?f markas?d?r. Etkileyici bir performans, inovasyon, misafir sadakati ve tatmini rekoruna sahip olan Hampton by Hilton; tümünün de arka plan?nda %100 Hampton Guarantee? bulunan, hep ayn? standard? tutturan, yüksek kaliteli konaklama ve ücretsiz, s?cak kahvalt?, ücretsiz WiFi, 7×24 market ve fitness merkezi ve/veya havuz gibi dünya ?ap?nda sunulan katma de?erli hizmetlerle ola?anüstü bir misafir deneyimi sunar.

 • 2,491oteller ve tatil k?yleri
 • 27ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Tru by Hilton? web sitesini ziyaret edin

Tru by Hilton?

Ruhu Yakalay?n

Hayat dolu bir sadeli?i benimseyen, ayr?ca e?lenceli ve cazip bir mekan olan Tru by Hilton?’a ho?geldiniz. Bizler sadelik sevgisini temsil ederek insan ruhunu kucakl?yor ve de?er bilincine sahip gezginleri destekliyoruz. Bu, kendine has ruhu olan bir ?züne d?nü? deneyimidir.

 • 77oteller ve tatil k?yleri
 • 2üLKE VE B?LGE

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Homewood Suites by Hilton? web sitesini ziyaret edin

Homewood Suites by Hilton?

Kendinizi Evinizde Hissedin?.

Homewood Suites by Hilton?, i? veya tatil ama?l? seyahat eden ve uzun süre konaklayan misafirlerine benzeri olmayan bir hizmet sunarak, kendi rutinlerini sürdürmelerine olanak tan?r. Geni? alana sahip bir ve iki yatak odal? süitlerimizde tam donan?ml? mutfak ve buzdolab? bulunmaktad?r; b?ylece misafirlerimiz süitlerinden ayr?lmadan evlerindeki gibi yemekler haz?rlayabilirler. Locada her gün servis edilen ücretsiz s?cak kahvalt?n?n yan? s?ra, Pazartesi’den Per?embe’ye ücretsiz ak?am yeme?i ve i?ecek sunulmaktad?r.* Ek olarak sunulan di?er hizmetler aras?nda ücretsiz kablosuz internet, i? merkezi, fitness merkezi, spor kortlar?**, yüzme havuzlar? ve ücretsiz market al??veri? hizmetleri bulunmaktad?r. ?ster bir hafta, ister bir ay, ister daha uzun süre konaklay?n, evinizdeymi? gibi hissetmeniz i?in ihtiya? duyaca??n?z her ?ey sunulmaktad?r.

Hukuk: *Devlet hukukuna ve yerel kanunlara tabidir. Yasal olarak i?ki i?ilmesine izin verilen ya?ta olunmal?d?r. **Tesislerimizin ?o?unda bulunmaktad?r.

 • 492oteller ve tatil k?yleri
 • 3ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Home2 Suites web sitesini ziyaret edin

Home2 Suites by Hilton

Kendiniz olma ?zgürlü?ü?.

Home2 Suites by Hilton yenilik?i, orta ?l?ekli, tamam? süit odalardan olu?an; modern, ?a?da? ve ?demesinin kar??l???n? almak isteyen ve birka? ay veya birka? gece konaklayan gezginleri g?z ?nünde bulundurarak tasarlanm?? olan uzun süreli bir konaklama otelidir. Her bir mekan?m?zda konfor ve rahatl???n?z dikkate al?narak tasarlanm?? ücretsiz bir f?rsatlar dünyas? bulacaks?n?z. ?ama??r ve fitness hizmetlerini bir araya getiren yenilik?i Spin2 Cycle merkezinden Oasis gibi geni? ortak kullan?m alanlar?na kadar. Ayr?ca otellerimiz evcil hayvan dostudur! Biz yaln?zca uzun süreli bir konaklama oteli de?iliz, biz Home2’yiz.

 • 332oteller ve tatil k?yleri
 • 2ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Hilton Grand Vacations web sitesini ziyaret edin

Hilton Grand Vacations

Tatil havas?.

Hilton Grand Vacations olarak, tatiller olmadan hayat?n eksik oldu?u fikrine ba?l?y?z. Dünyan?n ola?anüstü konumlar?nda bulunan, sürekli büyüyen bir resortlar koleksiyonuna sahip olan Hilton Grand Vacations, sizi yenilik?i tatil mülkiyeti program? ile ferah ve rahat bir ??kl?k i?indeki hayat?n?z?n tatilini ya?amaya davet ediyor. Misafirlerimiz, ev rahatl??? sunan konaklamalar?n, her destinasyon i?in ?zel olarak sunulan olanaklar?n ve Hilton ad? ile ?zde?le?en efsanevi hizmetin tad?n? ??karmaktad?rlar.

 • 55oteller ve tatil k?yleri
 • 5ülkeler ve b?lgeler

D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
D?ner Marka navigasyonuna d?nün Hilton Honors? web sitesini ziyaret edin

Hilton Honors?

Payla??lmaya de?er deneyimler.

Hilton Honors?, ?ok kullan?lm?? bir pasaportun de?erine inan?r. ?ünkü ancak rutin ya?ant?n?z?n d???na ??kt???n?zda konu?mak, dinlemek ve payla?t???n?z deneyimlerle ger?ek ba?lant?lar kurmak i?in zaman?n?z olur.


D?ner Marka navigasyonuna d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin

De?erlerimiz

H

HOSPITALITY

(KONUKSEVERL?K) Konuklara ola?anüstü deneyimler ya?atma konusunda tutkuluyuz.

I

INTEGRITY

(DO?RULUK) Her zaman do?ru olan? yapar?z.

L

LEADERSHIP

(L?DERL?K) Bizler sekt?rde ve topluluklar?m?zda lider konumunday?z.

T

TEAMWORK

(TAKIM ?ALI?MASI) Bizler yapt???m?z her i?te ekip halinde ?al???yoruz.

O

OWNERSHIP

(SAH?PLENME) Faaliyetlerimiz ve kararlar?m?z bize aittir.

N

NOW

(??MD?) H?zl? ve disiplinli ?al???yoruz.

Tarih?e ve Miras

Conrad Hilton, ‘En Muhte?em Otel’ olarak bilinen, New York’taki Waldorf Astoria’y? sat?n ald?. Teksas’taki en iyi oteli i?letmeyi ama?l?yordu. Onun ba?l?l???n?n, liderli?inin ve yenilik?ili?inin bir sonucu olarak bugün Hilton, dünyan?n en itibarl? markalar?ndan birisidir. Tarih?emizi ke?fedin.

Navigasyona geri d?nün

1919

Conrad Hilton, Teksas’?n Cisco ?ehrindeki The Mobley Oteli’ni sat?n ald?. Sonraki bir ka? y?l i?erisinde Teksas’ta ba?ka oteller de sat?n ald?. ??ler ?ok iyi olmas?na ra?men, Bay Hilton’un daha büyük tutkular? vard?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1925

Conrad Hilton, Hilton ad?n? ta??yan ilk otel olan ?ok katl? Dallas Hilton’u a?t?. Klima henüz icat edilmedi?inden, asans?rler, ?ama??r bacalar?, havaland?rmalar ve mü?terilerle ilgili olmayan di?er olanaklar binan?n bat? taraf?na yerle?tiriliyor ve b?ylece hi?bir konuk odas?n?n bat? cephesinden güne? almamas? sa?lan?yordu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1927

Hilton, Teksas’?n Waco ?ehrinde so?uk ?ebeke suyuna ve halka a??k alanlarda klimaya sahip ilk otelini a?t?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1943

New York City’deki Roosevelt ve Plaza otellerinin sat?n al?nmas?yla birlikte Hilton, Amerika Birle?ik Devletleri’ndeki ilk k?y?dan k?y?ya uzanan otel grubu haline geldi.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1946

The Hilton Hotels Corporation kuruldu ve New York Borsas?’nda kote edildi.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1947

New York City’deki Roosevelt Hilton, dünyada konuk odalar?na televizyon koyan ilk otel oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1949

Porto Riko’da Caribe Hilton’un a??l???yla birlikte Hilton International do?du. Efsane barmen Ramon “Monchito” Marrero, Pina Colada’y? yaratt?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1949

Conrad Hilton, “En Muhte?em Otel”, New York’taki orijinal Waldorf Astoria’y? sat?n ald?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1949

Conrad Hilton, Time dergisinin kapa??na ??karak bu tür bir ba?ar? elde eden ilk otel sahibi oldu. (1963’de tekrar kapak oldu.)


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1954

Conrad Hilton, Statler Hotel’i 111 milyon dolara sat?n ald?; bu, o zamana dek ger?ekle?tirilmi? en büyük gayrimenkul al?m sat?m? idi.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1955

Hilton, HILCRON adl? ilk merkezi rezervasyon bürosunu olu?turdu. Telefon, telgraf ya da Tele printer ile herhangi bir Hilton’da rezervasyon yapt?r?labiliyordu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1955

Hilton, Hilton portf?yündeki her otele klima kurmak üzere bir program ba?latt?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1955

2. Dünya Sava?? Sonras? Avrupas?’nda s?f?rdan in?a edilen ilk modern otel olan Hilton ?stanbul’un a??l???. Bu simge tesis kendi posta koduna ve puluna sahip oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1958

Barron Hilton, Hilton Otelleri’ne ait premier seyahat ve e?lence kart? olan yeni Hilton Carte Blanche kredi kart?n? sundu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1959

Hilton, 380 odal? San Francisco Airport Hilton otelini a?arak, havaalan? oteli konseptinin ?ncüsü oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1964

Hilton International, Conrad Hilton ba?kanl???nda ayr? bir ?irket olarak kuruldu. ?ki y?l sonra, Conrad Hilton’un o?lu Barron, yurt i?i Hilton Hotels Corporation’?n ba?kan? olarak babas?n?n yerini ald?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1965

?zellikle kad?n gezginler i?in tasarlanm?? olan ilk otel konsepti Lady Hilton’un a??lmas?. Se?ilen oteller, yaln?zca kad?nlara ?zel katlara ve odalara sahipti ve kad?nlara ?zel tasarlanm?? olanaklar sa?l?yordu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1967

Trans World Airlines, Hilton International’? sat?n ald?. Conrad Hilton ba?kanl?ktan ayr?l?p y?netim kurulu ba?kan? oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1969

Arizona’n?n Scottsdale ?ehrinde ilk DoubleTree oteli a??ld?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1970

Hilton, Flamingo Hotel ve Las Vegas International otellerini sat?n alarak, yurti?i ?ans oyunlar? sekt?rüne giren ilk NYSE ?irketi oldu. Daha sonra bu otelin ad? Las Vegas Hilton oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1982

Dünyan?n ba?l?ca i? ve turizm ba?kentlerinde lüks oteller ve resortlardan olu?an bir a? i?letmek amac?yla Conrad Hotels kuruldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1984

Kansas City-Overland Park, Missouri’de ilk Embassy Suites a??ld?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1987

Hilton, konuk sadakat program? Hilton HHonors?’? uygulamaya koydu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1989

Nebraska’n?n Omaha ?ehrinde ilk Homewood Suites Hotel a??ld?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1989

Hampton Hotels, %100 Memnuniyet Garantisi vaad eden ilk otelcilik ?irketi oldu. Bu garantinin a??l?m?: Her zaman cana yak?n hizmet, temiz odalar, rahat ortam. Memnun kalmad?ysan?z ?deme yapman?z? beklemiyoruz.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1990

Hilton Garden Inn markas?, d?rt tesisle vitrine ??kt?. Daha sonra?500’ün üzerinde tesise ula?t?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

1994

Hilton HHonors?, üyelere hem puan hem de havayolu milleri sunarak rakip otel sadakat programlar?n? geride b?rakt?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2002

üyelerine üst s?n?f resortlar ve egzotik tatil deneyimleri sa?layan Hilton Worldwide Resorts, tatil mülkiyeti sunan bir ba?l? kurulu? olarak pazara girdi.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2006

Hilton Hotels Corporation, Hilton International’? yeniden sat?n alarak 40 y?l sonra ilk kez ?irketleri yeniden bir araya getirdi ve Hilton’un marka portf?yünü tüm dünyaya yayd?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2007

Hilton Hotels Corporation, The Blackstone Group’un gayrimenkul ve kurumsal ?zel sermaye fonlar?n?n bir i?tiraki ile birle?ti.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2007

Christopher J. Nassetta, Ba?kan ve CEO olarak Hilton Worldwide’a kat?ld?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2009

Hilton Otelleri 76 ülkeye yay?larak dünyan?n en büyük tam hizmet oteli markas? oldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2009

Hilton Hotels Corporation, ad?n? ve logosunu Hilton Worldwide olarak de?i?tirdi ve genel merkezini Beverly Hills, California’dan McLean, Virginia’ya ta??d?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2009

?zel ?l?üm sistemi LightStay?, dünya genelinde sürdürülebilirlik performans?n? hesaplamak üzere tüm portf?yde bir Marka standard? olarak uygulamaya konuldu.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2011

Uzun süreli konaklama pazar?nda yeni bir konsept olan Home2 Suites, Kuzey Carolina’n?n Fayetteville ?ehrinde ilk tesisini a?t?.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2011

Hampton Otelleri, Entrepreneur Magazine’in Franchise 500? derecelendirmesinde 1 numaral? franchise f?rsat? se?ildi.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin
Navigasyona geri d?nün

2013

Hilton, ayn? hisse senetleri sembolü olan HLT ile ticaret yapmak i?in New York Menkul K?ymetler Borsas?’na geri d?ndü.


Navigasyona geri d?nün
Sayfan?n bir sonraki b?lümüne gidin

TAKIMLA TANI?IN

“ ?nsanlara hizmet sa?layan bir i?letmeyiz ve Ekip üyelerimiz konukseverli?e olan tutkular?n? her gün otellerimizin ?tesine de ta??maktad?r. ”

Chris Nassetta Ba?kan ve ?cra Kurulu Ba?kan?

Geli?tirme

Dünya ?ap?nda 939.000’in üzerinde otel odam?zla biz, dünyan?n en büyük otelcilik ?irketlerinden birisiyiz. Ba?ar?m?z?n sizin ba?ar?n?za nas?l art? de?er kataca??n? g?rün.

KURUMSAL SORUMLULUK

??imiz a??s?ndan ?ok ?nemli sorunlara etki etmek i?in de?er zincirimize yat?r?m yap?yoruz. Operasyonlar?m?z, tedarik zincirlerimiz ve topluluklar?m?z aras?nda olumlu sosyal ve ?evresel de?i?iklikler y?nlendiriyoruz.

Kariyer

Ola?anüstü bir kariyer mi ar?yorsunuz? Biz de dünyan?n d?rt bir yan?nda ola?anüstü insanlar ar?yoruz.